dentsu aegis network

NORWAY

Samfunn

Hvorfor dette er viktig

Det er økende avstand mellom de som har og de som ikke har. Gnisningene og uroen som følger av dette vil ha stor innvirkning på sosial og økonomisk stabilitet. Ettersom vi er avhengige av en sterk forbrukerøkonomi, vil vi føle denne ustabiliteten med en gang. Derfor må vi håndtere noen av de mest presserende utfordringene for lokalsamfunnene der vi har virksomhet. Vi kan gjøre dette ved å jobbe sammen med lokale organisasjoner for å hjelpe dem få frem budskapet sitt mer effektivt.

Vår tilnærming

Vi har satt ambisiøse mål for samfunnsengasjementet vårt, med fokus på å dele tid og evner. Vi setter strategi og policy på konsernnivå som fokuserer kun på deling av evner, tid og kompetanse, og setter ikke mål for innsamlinger eller økonomiske bidrag fra selskaper. I tillegg bestemmes det ikke spesifikke temaer eller saker. Strategien innføres lokalt av selskapene våre, både geografisk etter byrå, men også horisontalt etter byrå, gjennom leveransemodellen vår.

Vi har satt tøffe reduksjonsmål for klimagassutslipp for oss selv. Dette dekker hele verdikjeden vår fra oppstrømsleverandører som kreative byråer til nedstrømspartnere som mediaeiere og forbrukere. Vi setter strategi og policy på konsernnivå som dekker energi, avfall, vann, forretningsreiser og pendling. Strategien innføres lokalt av selskapene våre, geografisk etter byrå, men også horisontalt etter byrå, basert på leveransemodellen vår.

Målestokken vår

Vi bruker en rekke måter for å måle hva vi gir til lokalsamfunn, resultater og innvirkning, men generelt brukes den tilsvarende monetære verdien av alle finansielle, barter, tids- og pro bono-donasjoner som våre ansatte gir.

Avtrykket vårt

Med å bruke disse målestokkene, har vi satt et utgangspunkt for samfunnsinvesteringer i 2010.

HVA VI GIR

Tiden, økonomiske bidrag og pro bono-donasjoner fra våre ansatte.

RESULTATER

  • Bruk av bidrag fra ansatte og partnerdonasjoner.
  • Mottakere som nås og påvirkes av samfunnsarbeidet.

INNVIRKNING

  • Ansatte som er involvert i samfunnsarbeid styrker evnene sine.
  • Innvirkningen på organisasjonen og mottagerne av organisasjons arbeid.
  • Den positive innvirkningen på virksomheten som omdømme og holde på ansatte.

Mål:

Vi vil øke investeringene i samfunnet til tilsvarende en prosent av våre ansattes tid

Ved å bruke leveransemodellen vår skal vi nå dette ved å:

  • Øke intern bevissthet om lokalsamfunn gjennom våre årlige sosiale medier-kampanjer;
  • Engasjere interne og eksterne interessenter i det globale samfunnsprogrammet vårt, som benytter digital teknologi for å redusere energiforbruket deres;
  • Koordinere med HR hvordan våre ansatte kan bruke samfunnsarbeid til å bedre regler for læring og utvikling for å øke investeringene i grønnere teknologi og bygninger;
  • Arbeide sammen med våre Future Proof-forkjempere for å skape lokale relevante tiltak innen pro bono-kampanjer, frivillighet, osv.