dentsu aegis network

NORWAY

Miljø

Hvorfor dette er viktig

Ingen bedrift eller person er uberørt av klimaendringer. Økende ressursknapphet, uforutsigbart vær og behovet for å hindre ytterligere klimaendringer påvirker oss alle. Vår organisasjon er spredt over hele kloden og vi har derfor ansvar for å iverksette tiltak for å redusere vårt eget karbonavtrykk i alle land vi har virksomhet i.

Men vi kan ikke redde planeten alene. Vår største miljøbelastning kommer fra begge ender av verdikjeden: fra leverandører til medieeiere. For å takle dette, ønsker vi å bruke våre relasjoner med kunder, mediepartnere og leverandører for å redusere karbonutslipp innen media og markedsføring.

Vår tilnærming

Vi har satt tøffe reduksjonsmål for klimagassutslipp for oss selv. Dette dekker hele verdikjeden vår fra oppstrømsleverandører som kreative byråer til nedstrømspartnere som mediaeiere og forbrukere. Vi setter strategi og policy på konsernnivå som dekker energi, avfall, vann, forretningsreiser og pendling. Strategien innføres lokalet av selskapene våre, geografisk etter byrå, men også horisontalt etter byrå, basert på leveransemodellen vår.

Målestokken vår

Vi bruker en målestokk som måler klimagassutslipp i forbindelse med bruk av produktene og tjeneste våre: tonn (metriske) CO2 per person. Andre klimainnvirkninger måles med andre metoder, som vann- og avfallsvolum.

Avtrykket vårt

Ved å bruke denne målestokken har vi satt 2010 som utgangspunkt for de direkte utslippene våre. Vi beregnet disse basert på et absolutt, samt på individuelt nivå. Vi har ikke et komplett utgangspunkt for vårt indirekte karbonavtrykk enda.

REDUKSJON AV MILJØINNVIRKNINGEN VÅR

 • Energiforbruk
 • Forretningsreiser og pendling
 • Avfall og resirkulering
 • Vannforbruk
 • Bygningsdrift

REDUSERE UTSLIPP I VERDIKJEDEN VÅR

 • Utslipp i forbindelse med IT-tjenester som er satt ut
 • Kreative byråer som leverandører
 • Brevark og kontorrekvisita, inkludert miljøvennlig papir

REDUSERE PRODUKTRELATERTE UTSLIPP

 • Utslipp ifm. mediekampanjer
 • Medieforbrukutslipp
 • Utslipp som følge av forbruk og kasting

Mål:

Vi vil redusere karbonavtrykket fra våre produkter og tjenester med 20 prosent per gjennomsnittsansatt.

Dette skal vi oppnå gjennom bruk av leveransemodellen vår:

 • Øke miljøbevisstheten internt gjennom våre årlige globale sosiale medier-kampanjer;
 • Involvere interne og eksterne interessenter i vårt globale miljøprogram, som benytter digital teknologi for å redusere energiforbruket deres;
 • Koordinere med IT- og finansteam om hvordan vi kan bruke investeringsregler for kapitalbruk til å drive investeringer innen grønnere teknologier og bygninger;
 • Samarbeide med Future Proof-forkjempere for å skape lokale og relevante tiltak innen problemstillinger som papirinnkjøp, resirkulering, grønnere pendling, osv.