dentsu aegis network

NORWAY

Vår CSR-strategi

Future Proof - Vår CSR-strategi

I 2010 lanserte vi Future Proof, samfunnsansvarsstrategien vår. Denne danner rammeverket for å håndtere innvirkningen på miljøet, samfunnet og økonomiske konsekvenser som går utenfor kjernevirksomheten vår i ulike markeder, sammenhenger og lovhjemmel.

Visjonen til Future Proof er:

Bli en ansvarlig virksomhet
Future Proof innebærer å gjøre det som er riktig i vår daglige drift. Det skaper et system for god styring, inkludert effektiv overvåkning og troverdig rapportering, samt øker bevissthet rundt samfunnsansvar med interne og eksterne interessenter. 

Bidra positivt
Vi har omfanget og størrelsen til å ha en positiv innvirkning på samfunnet ved å bruke markedsføring. Vi ønsker å spille en aktiv rolle i å styrke samfunnet og beskytte miljøet der vi har virksomhet.

Re-invent the way brands are built
Ved å drive med samfunnsansvar kan dette hjelpe oss med å levere det vi skal, nemlig å fornye hvordan merkevarer bygges. Det fremmer internt samarbeid, tillit og nytenkning for å bidra til å redusere konsekvensene av produktene og tjeneste våre i samfunnet for øvrig også.

Vi har satt fem ambisiøse mål som skal nås innen 2015 for hvert fokusområde:

MILJØ
Redusere karbonavtrykket av produktene og tjeneste våre med 20 prosent

SAMFUNN
Øke investeringene i lokalsamfunnene tilsvarende en prosent av tiden til våre ansatte

MARKEDET
90 prosent av våre ansatte skal forstå hva Future Proof betyr i den daglige jobben deres

ARBEIDSPLASS
Involvere 90 prosent av de ansatte i å skape bransjens beste arbeidssted

STYRING
Oppnå GRI A+ for våre offentlige CSR-rapporter

For å kunne oppnå visjonen og målene vi har satt for 2015 har vi utviklet følgende leveransemodell for at samfunnsansvar skal bli en integrert del av virksomheten vår:

  • Globale sosiale media-kampanjer som bruker sosiale medier til å skape bevissthet i et digitalt og ungt publikum
  • Globale programmer som benytter seg av digital kraft til å skape gode kontakter i det globale nettverket vårt
  • Global integrering av Future Proof i funksjonelle avdelinger som Teknologi, HR, Finans og Kommunikasjon, å integrere samfunnsansvar i den daglige driften
  • Involvere Future Proof-forkjempere for å ha meningsfulle lokale tiltak på dagsorden til Future Proof