dentsu aegis network

NORWAY

Arbeidsplass

Hvorfor dette er viktig

Virksomheten vår avhenger av våre ansattes ekspertise, kreativitet og innsikt. Det er hard konkurranse om talentene i mange av markedene våre, særlig i raskt utviklende økonomier der virksomheten vår vokser. For å fortsatt være konkurransedyktige, må vi hele tiden oppdatere kunnskapen og evnene våre innen områder som digital markedsføring. Uansett nivå på gjennomstrømningen av ansatte, øker dette kostnader, reduserer det eksisterende potensialet for nyskapning og svekker forretningsforbindelser. I tillegg til dette kommer utfordringene med virksomhet i land der menneskerettigheter står svakt, der korrupsjon og bestikkelser er utbredt, samt diskriminering på arbeidsplassen og i arbeidslivet.

Vår tilnærming

Vi har satt et ambisiøst markedsmål, med fokus på å sikre at våre ansatte er involvert i å skape bransjens beste arbeidsplass. Vi setter strategi og policy på konsernnivå. Strategien innføres lokalt av selskapene våre, både geografisk etter byrå, men også horisontalt etter byrå, gjennom leveransemodellen vår.

Målestokken vår

Vi bruker en rekke målestokker for å måle resultatene på arbeidsplassen, men den viktigste er tilbakemeldingene i medarbeiderundersøkelsen hva gjelder kvaliteten på arbeidsplassen.

Avtrykket vårt

Ved å bruke disse målestokkene setter vi et utgangspunkt for arbeidsmiljøet.

RESULTATER

  • Minoriteter og mangfold
  • Menneskerettigheter og arbeidslivsrettigheter
  • Diskriminering
  • Investering i læring og utvikling

Mål:

Vi vil sørge for at 90 prosent av våre ansatte forstår hva Future Proof betyr i det daglige arbeidet deres.

Vi vil oppnå dette gjennom bruk av leveransemodellen vår:

  • Øke intern bevissthet gjennom våre årlige globale sosiale medie-kampanjer;
  • Involvere interne og eksterne interessenter rundt vårt globale arbeidsplassprogram, som benytter digital teknologi for å redusere energiforbruket deres;
  • Koordinere med byråene våre og HR om hvordan en kan involvere de ansatte i problemstillinger knyttet til kjønn, mangfold, anti-diskriminering og menneskerettigheter;
  • Jobbe sammen med våre Future Proof-forkjempere for å skape lokale og relevante aktiviteter som helse og velferd, anti-diskriminering og menneskerettigheter.